Дишането е един от най-важните процеси, протичащи в нашето тяло. С помощта на дишането всяка клетка получава кислород, което е от съществено значение за метаболизма, функционирането и възстановяването на клетките и тъканите.

Човек може да живее без храна в продължение на един месец, без вода една седмица, без сън в продължение на няколко дни, но без кислород  не може да оцелее и 5 минути.

При нормални условия целият въздух влиза в тялото през „входната врата“ – носа.

Носът не само пропуска въздуха в дихателните пътища, но и го прави „по-приятелски“ за нашите тела:

ПРЕЧИСТВА ВЪЗДУХА ОТ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ И МИКРООРГАНИЗМИ

Въздухът, който дишаме, за съжаление, не е стерилен. Освен кислорода, от който имаме нужда, за да живеем, ние вдишваме и много частици прах, бактерии и алергични агенти. При попадане в организма те могат да причинят различни нежелани процеси. Ето защо носът притежава механизми, които възпрепятстват попадането им в дихателната система. Отвътре той е покрит с лигавица, клетките на която имат ресничеста структура. Ресничките  се движат в определена посока и придвижват уловените от въздуха прахови частици към гърлото, като така почистват и защитават лигавицата. Оптималните условия за правилното функциониране на ресничките са наличие на достатъчно влага и температура в носа около 28-33°С. При липса на влага или при температура 7-10°С ресничките не могат да се движат.
В лигавицата има и още едни специални клетки – чашовидни (формата им наподобява чаша), които произвеждат слуз, покриваща цялата вътрешна повърхност на носа. При преминаване през носа праховите частици и другите елементи прилепват към тази „слузеста завеса“, а ресничките ги придвижват към гърлото и така не попадат в дихателните пътища и белите дробове. Трябва да се отбележи, че в носния секрет има фактори, формиращи локален имунитет (лизозим, лактоферин и антитела), които осигуряват неспецифични и специфични защитни сили и унищожават бактериите и вирусите. Ако лигавицата не произвежда достатъчно секрет, тя става суха, гола, започват различни патологични процеси, тъй като при липса на тази бариера патогенните организми и праховите частици свободно проникват навътре в дихателните пътища и предизвикват възпаление и заболявания.

ЗАТОПЛЯ ВЪЗДУХА

Когато температурата на въздуха е по-ниска от телесната температура, това може да повреди носната лигавица, причинявайки микропукнатини. Лигавицата е като бариера, която защитава от патогени като им пречи да проникнат навътре и да причинят възпаление. Но ако лигавицата не е цяла, а има микропукнатини, това са рани, през които е отворен пътят за възникване на инфекция и впоследствие на заболяване.

ОВЛАЖНЯВА ВЪЗДУХА

Доказано е, че около 3/4 от отделяния секрет осигурява овлажняване на вдишвания въздух, а останалата част овлажнява лигавицата и подобрява функцията на ресничките. Сухият въздух, преминавайки с висока скорост през дихателните пътища, може да увреди лигавицата, създавайки опасност от инфекция. За да се запази правилното функциониране на дихателната система е изключително важно да се поддържа свободното дишане през носа.

Делмар – изотоничен разтвор на морска вода спомага за ефективното почистване на носната кухина и поддържане на нормалното физиологично състояние на лигавицата. Промиването на носа при деца допринася за втечняване на секретите и правилното функциониране на дихателната система като осигурява почистване и овлажняване на вдишвания въздух.